Profil

 Profil

Jeg har over15 års erfaring indenfor det socialpædagogiske special område, både som pædagog, konsulent og psykoterapeut.  Jeg har især stor erfaring med børn, unge, familier og plejefamilier. 

Jeg har dog klienter i alle aldersgrupper og temaerne er ofte; lavt selvværd, tomhedsfølelse, vredesproblematikker, stress, angst, depression mfl.

Jeg er meget optaget af, hvordan krop og hjerne hænger sammen og hvor stor betydning det har, at mærke sin krop og reagerer hensigtsmæssigt på sine følelser.

 Jeg oplever hvor mange, der lider under manglende kontakt eller forståelse ind i de kropslige tilstande og hvor meget det kan påvirke sindet, selvværdet og ens indre ro.  Manglende kontakt kan mærkes på mange måder, nogen mærker det som tomhed, uro, smerter i fx maven, hovedpine, tankemylder, pleasende adfærd, vrede, eller afmagt.

Kroppen reagerer ganske simpelt, hvis ikke der er “hul” igennem til kroppens signaler og følelserne.

Det kan være svært, at vide hvornår og hvordan man skal reagerer, når man mærker noget i kroppen og for nogen, kan det føles umuligt eller farligt at føle overhoved eller føle sig fx sårbar, grundet tidligere traumer og ubehagelige oplevelser. For andre føler de “for meget” og har svært ved, at rumme sig selv. Det handler om doseringer, af følelser, kropslige sansninger, sansninger af andre, familien, sig selv mfl. 

Det er her jeg kan hjælpe. Tag endelig kontakt.

Mine uddannelser

2019 – Psykoterapeut (MPF)

2016 – Kandidat i pædagogisk sociologi

2008 – Proffesionsbachelor i pædagogik ( Pædagog) 

2004- Grund uddannelse i pædagogik ( PGU)

 

 

 

Min arbejdserfaring

Selvstændig psykoterapeut siden 2019

Familieplejekonsulent – 4 år.

Pædagog og leder – Ungdomsfængsel og særforanstaltninger i 5 år.

Pædagog – Observations- og Behandlingshjem i 5 år.

Jeg har stor erfaring med børn, unge og plejefamilier

Jeg har arbejdet rigtig mange år på døgninstitutioner med børn og unge, der enten var anbragte frivilligt, tvangsfjernet, eller domsanbragte. Ens for alle var, at de kæmpede med en barndom, fyldt med uro, omsorgssvigt og traumer. Mange af dem blev udredt og fik diagnoser, men kun få fik den rette terapeutiske vejledning og hjælp de havde brug for. 

Jeg har stor erfaring med selvskadende og udadreagerende unge og  har derfor stor forståelse og indsigt i denne udtryksform. Som for mig, at se, handler om den indre dybe smerte og frustration, der bliver uudholdelig.

Jeg har endvidere arbejdet mange år som familieplejekonsulent og har i den forbindelse lavet mange tilsyn og superviseret rigtig mange plejefamilier, i deres arbejde med plejebørn. Det er et super kompliceret felt og det har min store interesse og bevågenhed. Derfor beskæftiger jeg mig fortsat meget med dette område, men udfra en terapeutisk kontekst, hvor jeg eksempelvis har gruppeterapi for personer med beskæftigelse indenfor plejefamilie området. 

 

 

Jeg arbejder ud fra den neuroaffektive udviklingsteori.

I korte træk, har teorien fokus på nervesystemerne og det hele menneske; hjerne og kroppen i ét. Svigt og traumer sidder i kroppen, oftes uden vi er opmærksomme på det. Derfor giver det mening, at have fokus på kroppen såvel som på det kognitive.  Så det har jeg, dvs., at man i terapien hos mig, også bliver gjort opmærksom på sin krop. Man kan blive bedt om at reflekterer over, hvordan kroppen mærkes, er der fx reaktioner og hvordan føles de, hvor kan vejrtrækningen mærkes – Og kan den ændres osv. Det har for alle mine klienter, været en effektiv måde, at komme sig selv og problematikkerne nærmere, og det vil altid ske i klientens tempo. Det er meget virksomt med denne blanding af tale og kropsforståelse, da det forbinder de forskellige lag inden i os, og på den måde, kan vi komme dybere i det terapeutiske arbejde, såvel som en forløsning af gamle traumer nemmere kan få plads. 

 

Nye gruppedannelser til gruppeterapi

Se under terapi-gruppeterapi. For mere information herom, eller skriv til mig.