Individuel terapi

Lad mig hjælpe dig med, at hjælpe dig selv

Når du går i terapi hos mig, møder jeg dig, hvor du er i livet med respekt og omsorg for dine tanker og følelser. Intet er forkert og vi tager udgangspunkt i dig og i dit tempo. 

Den første time vil handle meget om, hvem du er og hvad du kæmper med. Det kan for nogen være overvældende, at tale meget om sig selv og det, der ligger til grunde for ens problematik, men jeg vil altid tilpasse denne time, så ikke du bliver for overvældet eller syntes det bliver for ubehageligt. Vi finder tempoet sammen. 

Jeg er stor tilhænger af, at inddrage kroppen i mine terapitimer. Det kan fx være ved, at du italesætter hvordan kroppen føles når vi taler om særlige temaer eller ved, at vi sammen laver en åndedræts øvelse. Jeg finder det meget brugbart og meget forløsende, at inddrage kroppen og har haft stor succes med det, især når jeg arbejder med traumer, angst og stress som rigtig ofte først mærkes i kroppen, før det kan italesættes i ord. Det giver derfor mening, at have kroppen med og lære at forstå, samt reagerer hensigtsmæssigt på det “den fortæller os”. 

Jeg har klinik i Virum. Klinikken deler jeg med tre andre terapeuter. der er et mindre venteværelse, hvor man altid kan vente indtil det bliver ens tur. Ser frem til, at møde dig. 

Klik her og se priser

Temaer jeg ofte arbejder med:

 • Stress problematikker
 • Vredes problematikker
 • Udadreagerende adfærds problematikker
 • Selvskadende problematikker
 • Angst problematikker
 • Skam problematikker
 • Selvmordstanker
 • Tankemylder
 • Søvnproblematikker
 • Omsorgssvigt
 • Traumer
 • Terapi til forældre med børn og unge med adfærdsvanskeligheder/diagnoser mfl.

Det kan være svært, at tage første skridt og bede om hjælp.
Men det er dét skridt, der er allervigtigst.