Familieterapi 

– Til familier, der føler sig låst fast i uhensigtsmæssige strategier.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med familier, børn og unge.

Familieterapi

Familieterapi er til familier, der oplever at føle sig magtesløse over for deres børn eller som reagerer uhensigtsmæssigt indad eller udadtil i det familiære rum. Det kan være alt fra højt konflikt niveau og søskendekonflikter til vrede, selvskade, opdragelse, skolevægring mfl.

Jeg arbejder konkret med, at bryde de gamle mønstre og uhensigtsmæssige strategier og sammen med jer, genfinde den kærlige balance i familien.

I dag ser familier meget forskellige ud, nogen er sammen, nogen hver for sig, andre sammenbragte.

Jeg møder alle slags familier.

Jeg kan hjælpe hele familien med de udfordringer I står overfor.

Jeg har stor erfaring med dynamikker vedr. familier,  hvor fx  barnet, har selvskade, spiseforstyrrelser, vredesproblematikker, angst eller der er søskende konflikter eller store udsving eller ubalancer i opdragelsen. Nederst på siden kan i læse om mulige temaer, der kan have relevans for jeres familie.

Når man kommer i familieterapi hos mig, kan komme i min klinik i Virum, eller jeg kan komme ud til jer i områderne; Lyngby, Virum, Bagsværd, Gladsaxe, Nærum mfl. Jeg har en tillægspris ved udekørsel.

Kontakt mig for flere informationer herom. 

Selvskade

Jeg har stor erfaring med selvskade hos unge.

Det er ofte sådan, at den unge skader sig selv, fordi noget føles svært indeni. Og at måden, den unge eller familien tackler svære følelser på, overvælder i sådan en grad, at den unge hellere vil selvskade en, at forholde sig til sine følelser. Den følelsesmæssige proces, kan være helt ubevidst. Dvs. at den unge muligvis ikke kan sætte ord på, hvorfor han/ hun selvskader men blot finder metoden brugbar ift. regulering.

For nogen unge kan den selvskadende adfærd være en måde, at “straffe” sig selv på, som ofte hænger sammen med en form for lavt selvværd, hvor den unge får opbygget negative tanker om sig selv og tænker, at denne fortjener at blive straffet for at være som han / hun er.

At skade sig selv er uanset årsagerne en hurtig måde til, at blive reguleret for den indre smerte og det pres, der mærkes inden i en.

Lad mig hjælpe jer med, at finde årsagerne til selvskaden og give jer nye værktøjer og strategier væk fra den skadende form.

 

Spiseforstyrrelse

At have én i familien med en spiseforstyrrelse, er svært for ALLE i familien. 

Der er ofte følelser som dårlig samvittighed, skam og følelsen af ikke at slå til/ være god nok, hos næsten alle parterne i en familie med spiseforstyrrelse. Samt det i mange tilfælde, er en meget langvarig proces, hvilket for de fleste familier er meget opslidende og kan føre til psykiske udfordringer hos fx forældrene som fx stress, angst depression mfl. 

De svære følelser hjælper jeg jer med, at få italesat og rummet imellem jer, så ikke de ender med, at være grobund for uhensigtsmæssige strategier og destruktive tanker og handlinger ind i familien.

Alle kan have brug for hjælp udefra til at undgå, at de svære følelser bliver en ond spiral af uhensigtsmæssige strategier, som det oftest ender med, når man har langvarig svære udfordringer som en spiseforstyrrelse er.

Lad mig hjælpe jer med, at genfinde jeres sunde balancer og nærende og kærlige relationer til hinanden. 

 

Familie terapi

– Hos jer eller i min klinik. 

Nogen familier har brug for, at terapien foregår i eget hjem. Det vil jeg gerne imødekomme.