Terapeutisk vejledning til forældre

– Der har børn/unge med diagnoser

Det er ikke en sjældenhed idag, at et barn eller en ung bliver udredt og får en diagnose. Dog er det for mange sådan at det, at blive tildelt en diagnose ikke løser problematikken, eller gør dagligdagen nemmere, omend det kan give en større forståelse for problematikkerne.  Der kan selvfølgelig være medicin, eller en form for vejledning hos psykiater eller lign. i forhold til, at leve med en diagnose men for mange er det ikke nok. Jeg har ofte oplevet, at der mangler en mere dybdegående terapeutisk rådgivning og vejledning. Det er her jeg kan hjælpe dig/jer.

Det jeg tilbyder

Terapeutisk vejledning til forældre med henblik på, at kunne rumme barnets udfordringer. Herunder vejledning og forståelse af selve diagnosen. Samt hjælp til, at undersøge og forstå barnet/ den unges udtryksform og/ eller voldsomme følelsesudbrud. Det er svært ikke at blive påvirket, berørt og føle afmagt, frustration når ens barn reagerer på en måde, man ikke forstår eller ikke kan håndterer. Afmagt, frustration og dårlig samvittighed følger ofte med som forældre og især forældre til et barn eller ung med særlige udfordringer.

Jeg tilbyder også  konkret vejledning til barnet/den unge med henblik på, at lærer at leve med sin diagnose som en del af selvet.

Terapeutisk vejledning/ Terapi/ gruppeterapi til selvskadende unge

Det er ofte sådan, at unge skader sig selv, fordi der er noget inde i dem der er svært og som ikke bliver set, rummet og mærket. For nogen unge kan den selvskadende adfærd også være en måde, at “straffe” sig selv på, som ofte hænger sammen med uforløste traumer, hvor den unge får opbygget negative tanker om sig selv.

At skade sig selv er uanset årsagerne en hurtig måde til, at blive reguleret for den indre smerte og det pres der mærkes inden i en. Det er desværre også rigtig svært, at slippe af med den uhensigtsmæssige måde, at regulerer sig selv på. Jeg kan hjælpe både den unge og evt. familien omkring den unge i et aftalt forløb.

Det jeg tilbyder

Jeg tilbyder, at hjælpe via terapi enten til den unge alene, eller til hele familien og periodevis også med mulighed for, at den unge kan gå i gruppeterapi med andre unge der har samme problematikker. Det er for mange meget hjælpsom, at se at andre kæmper med det samme som en selv.  Jeg ved, at det er svært for alle i en familie når der er selvskade til stede, både for den der skader sig selv, søskende og forældrene. Der er meget dårlig samvittighed, skam og følelsen af ikke at slå til/ være god nok, hos næsten alle parterne. De følelser skal have en stemme og hjælpes videre, så de ikke ender med, at være grobund for flere uhensigtsmæssige strategier og destruktive tanker og handlinger. Det er her jeg kan hjælpe.

Priser

Mine pris står under fanen priser. Ved længere forløb, kan aftales en individuelt pris udgangspunkt i antal timer og indhold/ tilgang.

Jeg er meget fleksibel og tilrettelægger 100 % ud fra behovet her og nu velvidende, at det ændrer sig løbende. Jeg kan både være i hjemmet hos familien/ klienten (Maks 5 km. Fra min klinik adresse ) eller jeg kan tilbyde det i min klinik i Virum.

Lad mig hjælpe dig

Det kan være svært, at tage første skridt og bede om hjælp.
Men det er dét skridt, der er allervigtigst.