Til plejefamilier

Terapeutisk vejledning / Terapi / Parterapi

Det er en kæmpe opgave, at blive plejefamilie. Det er en omvæltning for alle i familien og for plejebarnet/ den unges vedkommende, er det af stor betydning, hvordan plejefamilien er klædt på til denne opgave. Det er især vigtigt i forhold til tilknytningsprocessen, at der ikke er for mange andre ting der forstyrrer, hvilket der jo ofte er i en anbringelsessituation. Der er fx barnets biologiske familie og den store omvæltning det er for barnet, at skulle bo et andet sted hos nye mennesker, samt omvæltning for plejefamilien og evt. biologiske børn. Det er så vigtigt, at processen bliver god og nærende, da det vil give grobund for et godt samarbejdede med den biologiske familie, samt give ro til den tilknytningsrelation imellem plejefamilie og barnet/ den unge og evt. biologiske børn. En tilknytningsproces jeg ligeledes ville kunne støtte op om.

Det er vigtigt, at alle følelser får plads, men ikke nødvendigvis over for plejebarnet, der har brug for varme, omsorg og et nærende vedholdende rart miljø. Det går i samtidig ikke, at man overfor plejebarnet er fyldt af en dårlig oplevelse, eller tidligere følelser er blevet vakt. Da de fleste plejebørn/unge, har “store antenner”, forstået på den måde at de mærker alle stemninger og følelser meget tydeligt, især det der ikke tales om og ofte er det meget utrygt for et plejebarn, at mærke en følelsesmæssig stemning skifte.

Det er derfor rigtig vigtigt, at alle de følelser der med sikkerhed vil opstå, får en afsender og en modtager, modtageren kunne være mig, så ikke processen i tilknytningen lider last herunder. Som plejefamilie, har man aldrig rigtig fri og det kan være ekstremt udmattende og slide på alle andre relationer i ens liv.

Det er især svært, hvis det går ud over egne biologiske børn og parforholdet, og det gør det ofte i en eller anden grad. Det er som regel i hvor høj grad, eller hvor længe det følelsesmæssige slid er til stedet, der afgør om det ender ud i en afbrudt plejeanbringelse. En afbrydelse af plejeforholdet, ønsker ingen, men hvor gør man af alle de tanker og følelser, frustrationer mfl. før de hober sig op. Jeg har gentagne gange set, at der har manglet en støtte ind i de følelsesmæssige lag og det kan være ensbetydende med, at plejefamilien på sigt fx bliver usikker på egen styrke og kompetencer, bliver stressede og i værste tilfælde bliver syge eller mister modet på arbejdet som plejefamilie. Derfor ser jeg dette område, som et af de mest betydningsfulde områder i det forebyggende arbejde omkring anbragte børn og unge i plejefamilier.

Det jeg tilbyder er

Et terapeutisk forløb med fokus på her og nu, og hvad der rører sig i – og omkring plejefamilien. Alle de følelsesmæssige udfordringer, der kan komme også dem der på en måde, ikke handler om barnet men om én selv eller parforholdet. De indre processer der kan gå i gang bevidst /ubevidst, som kan være så svære, at gennemskue men som tager så meget energi, Jeg kan støtte op om den udfordring og hjælpe til, at lette det følelsesmæssige pres i en fleksibel ramme, hvor jeg kan inddrage alle relevante parter, i det omfang det ønskes.

Priser

Jeg har en fast timepris som jeg kalder  terapi eller terapeutisk vejledning, som kan ses under mine priser. Jeg tilrettelægger gerne længere forløb og her kan der aftales en reduceret pris fx ved tilkøb af 10, 20 eller flere timer, som så kan aftales individuelt eller gøres til en pakkeløsning.

Jeg er meget fleksibel og tilrettelægger 100 % ud fra behovet nu og her velvidende, at det ændrer sig løbende. Jeg kan både være i hjemmet hos plejefamilien/ klienten ( Maks 20 km. Fra min klinik adresse i lyngby eller virum ) og lave terapi og jeg kan også tilbyde det i mit lokale i lyngby eller i virum.

Lad mig hjælpe dig

Det kan være svært, at tage første skridt og bede om hjælp.
Men det er dét skridt, der er allervigtigst.