Til kommunen

Hvad tilbyder jeg til kommuner?

Jeg har erfaret, at der i høj grad er en mangel på en terapeutisk vejledning til udsatte og anbragte børn og unge og dem der tager sig af dem, fx plejefamilierne. Der mangler som jeg ser det, en anerkendelse af den store følelsesmæssige belastning, det kan være for for både et barn eller ung, at være “anderledes”, enten med en diagnose- eller som et anbragt barn eller ung. Det er hårdt, men ikke kun for barnet/ den unge, men også for dem omkring, her især biologisk familie, plejefamilierne og det pædagogiske personale. Der mangler en rummelighed og en anerkendelse til, at turde tale om det der er svært og få sat en afsender på alle de følelser der inde i os, når store omvæltninger i vores liv sker. Det er oftes ikke så simpelt, at det kun er et sted det ramler når man fx får et plejebarn, men flere steder det kan blive udfordrende, fx kan tilknytningen være svær og lang og give store følelsesmæssige udfordringer både hos plejebarnet/den unge og plejefamilien. Men det kan også være svært hos biologiske børn og i parforholdet, eller i samarbejdet med den biologiske familie til den anbragte.

Jeg kan tilbyde min hjælp i hele processen, alle de steder det bliver svært.

Jeg kan også hjælpe, hvis et barn/ung får en diagnose. Her mangler der ofte også en større terapeutisk rådgivning, hvor barnet/den unges følelser bliver rummet og anerkendt. Samt der bliver talt om, hvad diagnosen betyder, hvor og hvordan mærkes det i kroppen og hvilke hensigtsmæssige reaktioner kunne der arbejdes hen mod, at benytte når det bliver svært. At blive diagnosticeret kan både være afklarende og give ro, men også frustrerende og uden effekt, hvis ikke der tilbydes den rigtige hjælp og vejledning til, hvordan man lever bedst med sin diagnose.

Nedenfor ses en mere uddybende gennemgang af hvad jeg tilbyder.

Terapi/supervision til plejefamilier

Terapeutisk vejledning til børn og unge

Gruppeterapi 

 Terapeutisk vejledning/terapi/parterapi til plejefamilier

Det er en kæmpe opgave, at blive plejefamilie. Det er en omvæltning for alle i familien og for plejebarnet/ den unges vedkommende, er det af stor betydning, hvordan plejefamilien er klædt på til denne opgave. Det er især vigtigt i forhold til tilknytningsprocessen, at der ikke er for mange andre ting der forstyrrer, hvilket der jo ofte er i en anbringelsesituation. Der er fx barnets biologiske familie og den store omvæltning det er for barnet, at skulle bo et andet sted hos nye mennesker, samt omvæltning for plejefamilien og evt. biologiske børn.Det er så vigtigt, at processen bliver god og nærende, da det vil give grobund for et godt samarbejdede med den biologiske familie, samt give ro til den tilknytningsrelation imellem plejefamilie og barnet/ den unge og evt. biologiske børn. En tilknytningsproces jeg ligeledes ville kunne støtte op om.

Det er vigtigt, at alle følelser får plads, men ikke nødvendigvis over for plejebarnet, der har brug for varme, omsorg og et nærende vedholdende rart miljø. Det går i samtidig ikke, at man overfor plejebarnet er fyldt af en dårlig oplevelse, eller tidligere følelser er blevet vakt. Da de fleste plejebørn/unge, har “store antenner”, forstået på den måde at de mærker alle stemninger og følelser meget tydeligt, især det der ikke tales om og ofte er det meget utrygt for et plejebarn, at mærke en følelsesmæssig stemning skifte. Det er derfor rigtig vigtigt, at alle de følelser der med sikkerhed vil opstå, får en afsender og en modtager, modtageren kunne være mig, så ikke processen i tilknytningen lider last herunder.

Som plejefamilie, har man aldrig rigtig fri og det kan være ekstremt udmattende og slide på alle andre relationer i ens liv. Det er især svært, hvis det går ud over egne biologiske børn og parforholdet, og det gør det ofte i en eller anden grad. Det er som regel i hvor høj grad, eller hvor længe det følelsesmæssige slid er til stedet, der afgør om det ender ud i en afbrudt plejeanbringelse. En afbrydelse af plejeforholdet, ønsker ingen, men hvor gør man af alle de tanker og følelser, frustrationer mfl. før de hober sig op. Jeg har gentagne gange set, at der har manglet en støtte ind i de følelsesmæssige lag og det kan være ensbetydende med, at plejefamilien på sigt fx bliver usikker på egen styrke og kompetencer, bliver stressede og i værste tilfælde bliver syge eller mister modet på arbejdet som plejefamilie. Derfor ser jeg dette område, som et af de mest betydningsfulde områder i det forebyggende arbejde omkring anbragte børn og unge i plejefamilier.

Det jeg tilbyder er

Et terapeutisk forløb med fokus på her og nu, og hvad der rører sig i – og omkring plejefamilien. Alle de følelsesmæssige udfordringer, der kan komme også dem der på en måde, ikke handler om barnet men om én selv eller parforholdet. De indre processer der kan gå i gang bevidst /ubevidst, som kan være så svære, at gennemskue men som tager så meget energi, Jeg kan støtte op om den udfordring og hjælpe til, at lette det følelsesmæssige pres i en fleksibel ramme, hvor jeg kan inddrage alle relevante parter, i det omfang det ønskes.

Terapeutisk vejledning til børn/ unge med diagnoser

Det er ikke en sjældenhed idag, at et barn eller en ung bliver udredt og får en diagnose. Dog er det for mange sådan at det, at blive tildelt en diagnose ikke løser problematikken, eller gør dagligdagen nemmere, -dog kan det give en større forståelse.  Der kan selvfølgelig være medicin, eller en form for vejledning hos psykiater eller lign. i forhold til, at leve med en diagnose, men for mange er det ikke nok. Jeg har ofte oplevet, at der mangler en mere dybdegående terapeutisk rådgivning/ vejledning. Som på en måde er en blanding mellem terapi og rådgivning/vejledning.

Det jeg tilbyder

Terapeutisk vejledning til familien eller konkret til barnet/den unge med henblik på, at lærer at leve med sin diagnose som en del af selvet. Det vil sige, at mærke hvor ens udfordringer er, hvordan man bedst afgrænser sig og passer på sig selv. Hvor meget og hvor lidt tåler man og hvordan føles det inde i kroppen, når man bliver “tricket” eller manglet afgrænsning. Og hvordan håndterer man alle de følelser der kommer frem, herunder fx ekstrem vrede, selvskadende adfærd, frys/flugt, selvdestruktive tanker/selvmordstanker mfl. Her kan jeg tilbyde min hjælp til, at hjælpe barnet/ den unge med at rumme sig selv, alle de følelser og på en måde lærer at stoppe op, før det bliver for svært inden i, via terapeutiske og vejledende samtaler, der kan inkluderer hele familien.

 

Terapeutisk vejledning/ Terapi/ gruppeterapi til selvskadende unge

Det er ikke sjældent, at man møder unge der skader sig selv. Det er ofte sådan, at unge skader sig selv, fordi der er noget inde i dem der er svært og som ikke bliver set, rummet og mærket. Det kan være fordi den unge har svært ved, at sende afsender og modtager på sine følelser og på den måde bliver det svært for forældrene, at hjælpe. For andre unge handler det om, at de har prøvet at blive set og rummet, men det på en måde ikke er blevet modtaget og til sidst bliver selvskaden deres egen regulering af det indre pres de oplever. At skade sig selv er uanset årsagerne en hurtig måde til, at blive reguleret for den indre smerte og det pres der mærkes inden i en. Det er desværre også rigtohg svært at slippe af med den uhensigtsmæssige måde, at regulerer sig selv på. 

Det jeg tilbyder

Jeg tilbyder, at hjælpe via terapi enten til den unge alene, eller til hele familien og periodevis også med mulighed for, at den unge kan gå i gruppeterapi med andre unge der har samme problematikker. Det er for mange meget hjælpsom, at se at andre kæmper med det samme som en selv.  Jeg ved, at det er svært for alle i en familie når der er selvskade til stede, både for den der skader sig selv, søskende og forældrene. Der er meget dårlig samvittighed, skam og følelsen af ikke at slå til/ være god nok, hos næsten alle parterne. De følelser skal have en stemme og hjælpes videre, så de ikke ender med, at være grobund for flere uhensigtsmæssige strategier og destruktive tanker og handlinger. Det er her jeg kan hjælpe. Du kan evt. se min Youtube video om selvskade hos unge her

Priser

Prisen aftales ud fra forløbets aftalte længde og problemstilling/ type af terapi eller vejledning der ønskes. Tag kontakt så finder vi en pris, er matcher jeres ønsker.

Jeg er meget fleksibel og tilrettelægger 100 % ud fra behovet nu og her velvidende, at det ændrer sig løbende. Jeg kan både være i hjemmet hos plejefamilien/ klienten ( Maks 20 km. fra min klinik adresse i Virum).

Tag kontakt til mig via kontaktformularen herunder, eller på min email: kontakt@shilasoeholt.dk el. min telefon: 22139557 – for at booke en tid, høre mere om mig og min terapi el. hvis du har helt generelle spørgsmål til psykoterapi, og hvorfor det kan være noget for dig.