Hvad er et traume?

af

Et traume refererer generelt til en uventet og belastende begivenhed eller oplevelse, der kan have
dybtgående følelsesmæssige, mentale eller fysiske virkninger på en person. Traumer kan variere i
sværhedsgrad og kan opstå som følge af forskellige typer hændelser eller oplevelser.

Der er flere typer af traumer, herunder:

 • Fysisk traume: Dette omfatter skader på kroppen, såsom ulykker, fald, operationer eller
  angreb.
 • Emotionelt traume: Dette kan opstå som følge af langvarig følelsesmæssig svigt, misbrug,
  forsømmelse, eller andre belastende følelsesmæssige oplevelser.
 • Seksuelt traume: Dette inkluderer oplevelser som seksuelle overgreb, voldtægt eller
  enhver form for seksuel krænkelse eller udnyttelse.
 • Kollektivt traume: Dette kan påvirke grupper eller hele samfund, og det kan opstå som
  følge af begivenheder som krig, naturkatastrofer, terrorangreb eller pandemier.
 • Fødselstraume: Dette kan opstå som følge af en traumatisk oplevelse i forbindelse med
  fødsel, både for moderen og for barnet.
 • Komplekst traume (C-PTSD): Dette er en type traume, der kan opstå som følge af gentagne
  og langvarige traumatiske oplevelser, såsom kronisk vold, misbrug, omsorgssvigt eller
  forsømmelse.
 • Ulykkes- eller katastrofetraume: Dette omfatter pludselige og voldsomme begivenheder
  som bilulykker, flyulykker, brande eller andre ulykker.

Traumer kan have en dyb indvirkning på en persons følelsesmæssige og psykologiske
velbefindende. Det kan medføre symptomer som stres, angst, depression, posttraumatisk
stresslidelse (PTSD), søvnforstyrrelser, fysiske smerter og en lang række andre mentale og fysiske
reaktioner.

Kan man forløse et traume selv?

At forløse et traume er en kompleks proces, der kræver tålmodighed, støtte og ofte professionel
hjælp. Her er nogle trin, der kan hjælpe med at lette traumeforløsning men jeg anbefaler altid at
man får terapeutisk hjælp, hvis man har store og følelsesmæssige stærke traumer.

 • Anerkendelse og accept: Det første skridt er at anerkende og acceptere, at man har oplevet
  et traume. Dette kan være en udfordrende og følelsesmæssig proces, men det er
  afgørende for at begynde, at arbejde med helbredelse.
 • Arbejd med regulering af følelser: Lær at genkende og regulere dine følelser. Dette kan
  omfatte teknikker som mindfulness, vejrtrækningsøvelser og afslapningsteknikker.
 • Bearbejdning af traumatiske minder: Terapeuten kan hjælpe med at bearbejde traumatiske minder på en måde, der giver dig mulighed for at forstå, integrere og frigøre dem.
 • Fokus på kropsbevidsthed: Øv dig i at forbinde dig med din krops fornemmelser. Dette kan hjælpe med at regulere kropslige reaktioner og frigive gemte spændinger.
 • Identifikation af overlevelsesmønstre: Arbejd med at identificere eventuelle overlevelsesmønstre, som du har udviklet som en reaktion på traumet. Dette kan inkludere overlevelsesstrategier, der ikke længere tjener dig.
 • Skabe nye fortællinger: Arbejd med at omformulere din forståelse af traumet og dig selv. Dette kan hjælpe med at skabe en ny og styrkende fortælling om din egen livshistorie.
 • Inkludér selvpleje og støtte: Vær opmærksom på dine egne behov for hvile, motion, ernæring og social støtte. Dette kan styrke din generelle trivsel og støtte traumeforløsning.

Det er vigtigt at bemærke, at reaktionen på traumer er individuel, og ikke alle, der oplever en
traumatiserende begivenhed, vil udvikle traumereaktioner i lige så stor grad. Hvis nogen har
oplevet traumer, er det vigtigt at søge hjælp og støtte fra professionelle, såsom terapeuter eller
psykologer, der har ekspertise inden for traumehåndtering.

Hvordan arbejder jeg med traumeforløsning:

 • Jeg vil starte med at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor klienten føler sig i stand til at
  åbne op og dele deres traumatiske oplevelser uden frygt for, at blive dømt og hvor alt er
  velkommen.
 • Jeg informerer altid klienten om traumer, reaktioner og hvordan traumatiske minder kan
  påvirke krop og sind. Dette kan hjælpe klienten med at forstå deres egne reaktioner bedre.
 • Når klienten er klar hjælper jeg med traumeforløsning via teknikker som er specielt designet til, at hjælpe med bearbejdning af traume. Jeg har flere traumeterapeutiske retninger som overbygning på min psykoterapi, og blander dem alt efter klientens behov.

Det er vigtigt at bemærke, at terapi til traumeforløsning bør udføres af en kvalificeret terapeut
med ekspertise i traumehåndtering. Det er en følsom proces, der kræver respekt for klientens
tempo og følelsesmæssige grænser.

Det kan være svært, at tage første skridt og bede om hjælp.
Men det er dét skridt, der er allervigtigst.